Ladda ner

Här kan du ladda ner artiklar och sammanställningar om coaching och ledarskap.

Beteendeanalys som stöd för coaching »Hur kan vi använda beteendeanalys för att göra vår coaching mer effektiv? Marianne Berg, Ord & Handling och en av coacherna i Solids nätverk har reflekterat över frågan.

AffärsCoaching - i privata och offentliga organisationer. En praktisk handledning.
Författare: Gunnar Kihlblom, Solid Affärs Coaching AB. 2012.
Boken är på 437 sidor och beskriver på ett överskådligt och illustrativt sätt hur en affärscoach genomför sitt arbete.

Ladda ner Kapitel 8 som prov.

Kapitel 8 »