CSR policy

Solid Affärs Coaching AB har samlat sina styrande dokument avseende nedanstående områden i en CSR policy som du kan ladda ned här.
Policyn reviderades i mars 2016 och den täcker följande områden.
* Etiska riktlinjer
* Miljö
* Jämställdhet och mångfald.

CSR policy (PDF) »