Executive Coaching

Om du vill nå dina mål snabbare och till och med överträffa dem, kan det vara en god idé att arbeta tillsammans med våra Affärscoacher. Anmäl intresse eller ta kontakt direkt. På sidan Solid Partner finns kontaktuppgifter till våra Affärscoacher. 

Nå dina mål med hjälp av kunniga affärscoacher

Våra affärscoacher utvecklar både individer och organisationer att nå och överträffa sina mål. 

Ett uppdrag går vanligtvis igenom ett antal olika faser. 

I ett första steg analyseras, tillsammans med klienten och uppdragsgivaren verksamhetens mål, strategier och utmaningar. I nästa steg analyseras klientens roll och de krav som ställs på den. I det tredje steget utvärderas klientens kompetens, motivation och drivkrafter, vilka i det fjärde steget jämförs med de krav som ställs på rollen. 

Med detta som grund formuleras en utvecklingsplan, som ligger till grund för coachuppdraget. Ett coachuppdrag varar i genomsnitt sex till tolv månader.

Av erfarenhet, vet vi att vårt arbetssätt är framgångsrikt, men vi anpassar självklart upplägget efter dina behov. Ibland kan det räcka med att ha en Affärscoach vid sin sida som ett bollplank under en kortare period.

Utveckla ditt Team

Våra Affärscoacher arbetar med både individer och grupper. 

Många uppdrag handlar om att utveckla och förbättra ledningsgruppers arbete. Det kan handla om att:

  • utveckla affärsplanen.
  • hantera och arbeta med förändringar – förändringsledning.
  • förbättra samarbetet och klimatet i gruppen och att arbeta med företagets arbetsplatskultur.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt?

Vill du veta mer om våra tjänster och vad vi kan göra för ditt företag? Tveka inte att kontakta oss.

Executive coaching utbildning med Affärscoaching

Med Solid Affärscoaching kan du utbilda dig ytterligare med Executive coaching utbildningar inom affärscoaching. Bli en Executive Coach här hos oss på Solid Affärscoaching och nå dina verksamhetsmål enklare. Genom en Executive Coaching utbildning får du verktygen som behövs för att ta fram strategier och adressera eventuella utmaningar i uppdraget.