Gunnar Kihlblom

Gunnar Kihlblom är civilekonom med omfattande erfarenhet från företagsledande befattningar i olika typer av verksamheter och organisationer.
Gunnar har både som ledare och som konsult ansvarat för stora förändrings- och utvecklingsprojekt – till exempel vid privatiseringar och inom detaljhandeln.
Gunnar arbetar som Executive Coach med internationella uppdrag och har mångårig erfarenhet från coaching av ledare, ledningsgrupper och styrelser i Sverige och internationellt.
Skrivit böcker om förändringsarbete och ledarskapsstöd.
Gunnar är grundare av Solid AffärsCoaching.

Kontakt
gunnar.kihlblom@solidcoaching.se
0734-310 670