Hans Svalberg

Hans Svalberg har en bakgrund som entreprenör, VD och styrelseledamot i bolag inom skilda branscher - mestadels tjänsteföretag.
Under de senaste 20 åren har Hans arbetat med företagsägare i ägarledda bolag - med speciell inriktning på frågor som rör ägarstyrning, styrelseutveckling, strategiarbete och utveckling av organisationer och individer mot långsiktiga mål.
Hans är diplomerad affärscoach och diplomerad mentor.
Hans bakgrund omfattar även en period som oceanseglare och meditationslärare, innan han återgick till näringslivet för att lägga en del av sin tid i egna bolag, samt på att coacha och utveckla entreprenörer i deras ledarskap.


Kontakt
hans.svalberg@solidcoaching.se
070-941 57 24