Marianne Berg

Marianne Berg har mer än 20 års erfarenhet av arbete med kommunikation inom offentlig sektor, bland annat som informationschef inom Försvarsmakten.
Hennes specialområden är kommunikativt ledarskap, strategisk kommunikation samt kris-kommunikation.
Mariannes kunder finns på individ-, grupp- och organisationsnivå inom kommun och landsting och i statliga organisationer som Trafikverket och Livsmedelsverket.
Marianne är socionom, journalist och ICF-certifierad coach.


Kontakt
Kontakt: marianne@ordochhandling.se
070-567 30 37