Ledarskap i framgångsrika organisationer

Vår vision är att bidra till ett modernt och kraftfullt ledarskap - med målet att skapa en framgångsrik verksamhet.

Fokus på individ och verksamhet

Sedan starten 2002 har Solid AffärsCoaching AB varit ett stöd för ett stort antal ledare och nyckelpersoner i deras utveckling.
Under 2008 startade Solid den första utbildningen i affärscoaching i Sverige och har sedan dess utbildat och certifierat nära 200 affärscoacher.
Inriktningen på verksamheten är tydlig - ett synsätt som är till nytta både för individen själv och den organisation där denne är verksam.
Gunnar Kihlblom ansvarar för områdena Utbildning och Affärscoacher inom Solid.

Ägardirektiv - Strategi - Företagsledning

Sedan 2016 innehåller Solid även en del som vi kallar Bolagsutveckling .
Det innebär att vi har möjlighet att bidra till att skapa en tydlig inriktning från styrelse/ägare - i form av ägardirektiv och strategisk inriktning. Att detta är på plats har visat sig vara  en förutsättning för att framgångsrikt kunna stödja företagsledningen i dess arbete.
Hans Svalberg driver området Bolagsutveckling - med sin mångåriga erfarenhet av ägarfrågor och styrelsearbete.