Publikationer

Vill du som chef utvecklas inom det coachande arbetssättet? Eller är ditt företag intresserade av att öka delaktigheten bland medarbetarna? Beställ någon eller båda av våra publikationer redan idag!

AffärsCoaching – i privata och offentliga organisationer

Författare: Gunnar Kihlblom, Solid Affärs Coaching AB. 2012. 
Boken är på 437 sidor och beskriver på ett överskådligt och illustrativt sätt hur en affärscoach genomför sitt arbete. Boken har 16 kapitel samt bilagor och kostar 750 sek, 6 % moms samt frakt tillkommer.

Författaren täcker in hela kedjan av arbetet – från planeringen till det enskilda samtalet. Den är skriven för alla som vill utveckla sina färdigheter och kunskaper inom coaching – också för de chefer som vill tillägna sig ett coachande arbetssätt. Boken innehåller över 50 konkreta verktyg – färdiga att användas.

Används som kurslitteratur i utbildningen till Diplomerad AffärsCoach.

Läsaren får följa affärscoachen Eva Lindberg i många intressanta situationer och “i verkligheten” se hur bokens innehåll omsätts i praktisk handling. Den här boken fungerar utmärkt både som en inspirationskälla och som ett uppslagsverk. Bygger på coachingens kärnkompetenser enligt ICF och EMCC – kompletterat med affärscoachingens struktur och krav.

Släpp medarbetarna loss – att utveckla verksamheten genom delaktighet.

Uppsala Publishing House/Liber Förlag. 112 sidor. Författare: Gunnar Kihlblom, Solid Affärs Coaching AB. 2005. Denna bok gavs ut 2005 och diskuterar hur ett förändringsarbete kan bedrivas för att få maximal delaktighet hos medarbetarna. Exemplen kommer från författarens egna praktiska erfarenheter. Boken bör läsas av alla som blir involverade i förändringen av en verksamhet, både inom offentlig sektor, organisationer och företag. Boken kostar 140 sek ink moms. och frakt tillkommer.

Recensioner

Beställningsformulär

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt?

Är du intresserad av att höra mer om hur vi kan utveckla ditt företag eller din roll som ledare? 

Här hittar du Solids Publikationer från Solid Affärscoaching

Här hittar du mer om Solid Affärscoachings och våra Solid Coaching Publikationer. Med Solids publikationer erbjuder vi dig omfattande kunskap inom alla våra huvudområden. Vi på Solid Affärscoaching utbildar exempelvis inom affärscoaching, exceutivecoaching, teamcoaching och företagscoaching. Med Beteendeanalys som Solid Coaching – Solids 360° kartläggning och beteendeanalys får du en djupare kunskap, då det även ingår personlig feedback på rapporten.