Våra affärscoacher

Seniora konsulter och strukturerad metod

Våra AffärsCoacher & Mentorer har en gedigen erfarenhet från olika seniora befattningar inom privat och offentlig verksamhet. Erfarenheterna används för att förstå klienten och verksamheten och därmed erbjuda en dialog som är fylld av energi och relevanta utmaningar.
De är alla utbildade i Solid AffärsCoaching och arbetar enligt den metodik som utvecklats inom Solid - se vidare Våra utgångspunkter som du kan ladda ned nedan.

Varje uppdrag startar alltid med en analys av förutsättningarna – både vad avser verksamhetens mål och inriktning samt klientens styrkor och svagheter. Vi använder ”fakta” som underlag – bland annat genom en 360-kartläggning och en beteendeanalys (SLG Thomas).

Utgångspunkter för Solid AffärsCoaching AB

Genom att alla Solids coacher arbetar efter samma definierade metod och synsätt skapar vi en jämn och god kvalitet på vårt arbete. Detta är speciellt viktigt när flera coacher arbetar i samma organisation.

I skriften Utgångspunkter för Solid AffärsCoaching AB beskriver vi på 12 sidor kortfattat grunderna för vårt arbete. Du kan ladda ned den via länken nedan.
Rubrikerna är:
* Affärscoachingens utgångspunkter
* Coachingens grundtankar
* Bakomliggande teorier
* Kompetensutveckling
* Praktiska övningar som bas för utveckling
* Ledarskap
* Kärnvärden och invanda beteendemönster
* Uppföljning av coachingens effekter
* Vidare läsning och källor

Våra utgångspunkter (PDF) »