Professionellt stöd till ägare, styrelse och VD

Solid Bolagsutveckling bygger värde tillsammans med sina uppdragsgivare - i syfte att skapa de bästa förutsättningarna för en framtida, lyckosam exit.
Våra erfarna, seniora rådgivare och konsulter kan erbjuda professionellt och personligt stöd till företagsägare och verkställande ledning under hela resan - från start-up till exit.
I samverkan med uppdragsgivarna driver Solid Bolagsutveckling utvecklingsprocesser inom områden som ägarstyrning, styrelseutveckling, strategiarbete, organisationsutveckling, ledarskap m.m.