Coachande ledarskap

Kursen Coachande Ledarskap är avsedd för dig som chef, ledare eller projektledare och som vill vill öka din egen förmåga att framgångsrikt leda mot målen -samtidigt som du bygger och utvecklar medabetarnas och organisationens kompetens.

Nya förväntningar på ledaren

Ledaren för en modern organisation skapar en miljö där medarbetarna tar ansvar och utvecklas. Resultatet blir motiverade medarbetare som tar egna initiativ för att nå de gemensamma målen. Du får under kursen lära dig tekniker som bidrar till att få din arbetsgrupp att växa. Som chef och ledare behöver du kunna växla mellan olika roller:

Administrativa/operativa ledarskapet
Säkerställer att "produktionen" fungerar.

Visionära eller strategiska ledarskapet
Formulerar och kommunicerar den långsiktiga inriktningen för verksamheten.

Coachande ledarskapet
Stödjer, utmanar och utvecklar medarbetare och team så att de når sin fulla kapacitet.
I stället för att bli serverade färdiga lösningar får medarbetarna använda sina egna förmågor för att lösa problem. Som coachande ledare arbetar du till stor del genom att ställa frågor, skapa nya perspektiv samt genom att både stödja och utmana med

Upplägg

Utvecklingsinsatsen skräddarsys efter önskemål och kan utformas så att den blir ett led mot ICF-/EMCC- certifiering. Deltagarna genomför en egen 360°-kartläggning samt en beteendeanalys (SLG Thomas) som ett led i arbetet. Normalt ingår individuell coaching för att stödja deltagarna när de omsätter sina nya kunskaper i praktiken.

Kontakta oss för en diskussion – utifrån era behov och önskemål.

Koppling: Målstyrning - Coachande Ledarskap

En effektiv kombination är när diskussionerna runt det coachande ledarskapet relateras till behovet av en tydlig målstyrning - ända fram till de enskilda medarbetarna. Hur kan jag som ledare agera för att tillsammans med mina medarbetare knyta samman verksamhetens övergripande mål med de enskilda medarbetarnas vardagsarbete? Vi är vana att bedriva denna utbildningsinsats utifrån deltagarnas egna utmaningar. Allt underlag hämtas således ur de verkliga utmaningarna.

Samtidigt som ledarskapet står i fokus så introduceras enkla och tydliga modeller för hur de övergripande målen kan konkretiseras till individnivå - underlag för PMP-processen (Performance Management).