Diplomerad Affärscoach

Utbildningen till Diplomerad Affärscoach ger dig kunskap och färdigheter inom coaching och affärscoaching. Det gör att du kommer att kunna stödja både individer och organisationer i deras utveckling.

Utbildningen är ackrediterad av ICF, vilket gör att den leder till
ICF-certifiering.

Nöjda deltagare - utvärdering 4,8/5,0

Tillsammans med företaget Education Media Group utvärderar vi löpande våra utbildningar. Vi är så glada och stolta över nöjda kursdeltagare, vilket utvärderingen på 4,8 visar (där 5 är topp).

Läs mer om vad tidigare deltagare tycker om utbildningen på:
http://www.utbildning.se/kurser/solid-affarscoaching/recensioner

Tider och praktisk info

Upplägg e-learning

Utbildningen löper över tre till fyra månader.
Vi träffas en gång i veckan – 14 tillfällen – på distans (Zoom). Tillkommer gör praktik (coachsamtal) samt individuella förberedelser och grupparbeten. Utbildningen omfattar 60 timmar. Kursen avslutas med en dags Mentorcoaching, vilket är inkluderat i kursavgiften. Mentorcoachingen är ett krav
för ICF-certifieringen. I kursavgiften ingår även samtlig litteratur i digitalt format.

Kursavgift

Kursavgiften är 23 900 SEK. 
Vid anmälan betalas 5 000 SEK.
Resterande avgift kan delbetalas.
Moms tillkommer.

Den smidigaste och mest prisvärda vägen till ICF-certifieringen och att komma i gång som afffärscoach!

I kursavgiften ingår alla moment som krävs för att ansöka om ICF-certifiering och för att komma igång i arbetet som affärscoach.

Utbildningens innehåll

Efter avslutad utbildning blir du Diplomerad Affärscoach, vilket betyder att du har de kunskaper som krävs för att kunna utföra affärscoachningsuppdrag och självklart även andra uppdrag inom coaching.

Utbildningen genomförs på distans vid 14 tillfällen. 1 tillfälle/vecka à 2-3 timmar. Utöver kurstillfällena tillkommer litteraturstudier och praktiska övningar.

En stor del av kursen ägnas åt praktiska övningar där du regelbundet kommer att få feedback från kursledaren på din coaching. 

Utbildningen bygger på de etiska riktlinjer och kärnkompetenser som branchorganisationen International Coaching Federation (ICF) har formulerat – se  https://coachingfederation.org

Utbildningen är ackrediterad av ICF, vilket gör att du efter utbildningen kan certifiera dig som ICF-coach. 

Både för konsulter, ledare och HR

Utbildningen är utformad för dig som:

Arbetar/önskar arbeta som konsult med coaching som en del av ditt erbjudande.

Är chef/ledare och önskar få större effekt av ditt ledarskap.

Arbetar som nyckelperson (ex inom HR eller som projektledare) med behov att få med sig och engagera kolleger och medarbetare utan ha den formella rollen som chef. 

Stödjer entreprenörer och egenföretagare och ser coaching som ett komplement till rådgivningen.

Studera hemifrån – på tider som passar dig!

Allt du behöver finns samlat på Solids Kursportal – kurslitteratur, studiematerial, och filmer som demonstrerar olika  coachningsvektyg/metoder som professionella coacher ofta använder sig av. 

På portalen finns även två praktikfall som vi arbetar med under kursen och där vi kommer att coacha fiktiva klienter i två vitt skilda branscher – en privat och en offentlig.

Inför varje lektionstillfälle läser du som deltagare in dig på veckans litteratur och på coachcaset samt besvarar och förbereder olika diskussionsfrågor – individuellt och i mindre grupper. Varje lektionstillfälle omfattar en viss del av Solids coachprocess. Från vecka till vecka, bygger vi kontinuerligt upp vår kunskap och förmåga kring denna.

På lektionstillfällena varvar vi teori och praktik. Utöver lektionstillfällena, kommer vi att ha flera coachingssamtal där vi övar och praktiserar kunskaperna (deltagarna varvar rollerna som coach och klient). Vid dessa samtal får alla deltagare individuell feedback av kursledaren.

Vidare har du som deltagare till uppgift att en bit in i utbildningen coacha en eller flera externa personer.

Utbildningen avslutas med ett antal olika inlämningsuppgifter och ett kunskapstest. För att bli godkänd krävs även du visar att du behärskar coaching i praktiken. 

Diplomerad affärscoach

Utbildningen är uppdelad i antal olika block

Block 1

Det coachande arbetssättet.

Block 2

Analysverktyg som är centrala för affärscoachen.

Block 3

Det coachande samtalet i ett affärs- och verksamhetsperspektiv.

Block 4

Diplomering – vi analyserar ett antal centrala delar inom coaching och reflekterar över vår egen förmåga. 

Block 5

Mentorcoaching – uppföljning av utbildningen samt reflektion och utbyte av erfarenheter från egen coaching. 

Hur arbetar en Affärscoach?

Som Diplomerad affärscoach stödjer du en chef/nyckelperson i dennes utveckling. Grunden för ditt arbete är att både se till klientens ambitioner och samtidigt sätta klienten och dennes utmaningar i ett organisatoriskt sammanhang. Vart är verksamheten på väg och vilka krav ställer det på mig som ledare och nyckelperson?

Utvecklingsplan och analys

Utifrån organisationens utmaningar och individens personliga ambitioner identifierar klienten – med coachens stöd – sina viktigaste utvecklingsområden. 

Tillsammans formar sedan klienten och coachen en konkret utvecklingsplan – med tydliga, mätbara mål. Arbetet sker med ett coachande förhållningssätt . Klienten tar själv ansvaret för sin utveckling och coachen intar rollen som processledare och att utmana klienten. 

I Solids metod ingår även att ta stöd av en 360º-kartläggning och en beteendeanalys i syfte att klienten ska lära mer om sig själv, sina drivkrafter och utvecklingsområden. Certifiering och mer information om dessa verktyg finns under påbyggnadsutbildningar.  

Tack för en utbildning utöver det vanliga!

”Mycket nöjd med kursen. Den följer ett tydligt upplägg och litar man på processen, märker man verkligen att vid sista tredjedelen (ungefär) så börjar allt falla på plats.

Bra kursportal med instruktioner, litteratur, filmer som genomgående följer upplägget. Dessutom enkelt att gå tillbaka och hitta tidigare material.

Väldigt bra kursledare som inger förtroende, guidar och faciliterar på ett utmärkt sätt. Alltid tillgänglig för frågor och hjälp.

Oavsett om man vill arbeta med coaching (affärs eller annat) eller ta till sig informationen i sitt dagliga arbete så skulle jag varmt rekommendera den.”

En film om utbildningen

I filmen presenteras utbildningen och kursportalen. Vänligen notera att det har skett vissa ändringar av upplägget. De två uppstartsdagarna som nämns i filmen är ersätta av utökade antal utbildningstillfällen.

Boka utbildning

Kontakt och anmälan

Vill du veta mer om våra tjänster. Tveka inte att kontakta oss.

Diplomerad Affärscoach med ICF coach certifikat

Hos oss på Solid Affärscoaching kan du utbilda dig till diplomerad Affärscoach och vid godkänd utbildning erhålls ett ICF certifikat. Genom att utbilda dig till diplomerad Affärscoach hos Solid Coaching får du ökade möjligheter inom företagscoaching. Vill du så kan du även fördjupa dig ytterligare efter din Affärscoach diplomering med ytterligare en utbildning från Solid Coaching – Solid 360°-kartläggning och beteendeanalys. Denna tilläggsutbildning från Solid Coaching inom beteendeanalys med 360° kartläggning, kommer att vara fördelaktigt vid din framtida beteendeanalyser i dina coachuppdrag.