Beteendeanalys

Genom beteendeanalyser kan vi få hjälp att förstå personer runt omkring oss ännu bättre och därmed göra det möjligt för bättre samarbeten och kommunikation och i förlängningen högre effektivitet. 

Vad är en beteendeanalys?

En beteendeanalys används för att lära sig mer om, förutsäga, förstå och beskriva mänskligt beteende. Det är ett instrument som beskriver hur människor sannolikt kommer att bete sig när de interagerar med sin omgivning. 

Analysen ger ökad självinsikt och underlättar kommunikationen.

Analysen bygger på självskattning och är inte ett personlighetstest.

När är det bra att använda en beteendeanalys?

En beteendeanalys kan användas i situationer där människors likheter och olikheter har betydelse, t ex inom personlig utveckling, grupp-, ledarskaps- och försäljningsutveckling.

I våra Affärscoachningsuppdrag använder vi beteendeanalyserna för att hjälpa klienten att tydliggöra hur hen ska ta sig sina utmaningar – speciellt när andra personer på ett eller annat sätt blir involverade. 

I våra Teamcoachinguppdrag använder vi beteendeanalyserna  som ett av verktygen för att utveckla gruppers förmåga att samarbeta, kommunicera och förstå varandra bättre.    

Mer om beteendeanalys och DISC

Den beteendeanalys som vi använder är en sk DISC-analys. Den bygger på William Moulton Marstons teorier från 1928 där han delade in det mänskliga beteendet i fyra grundkategorier med utgångspunkt från människors sätt att bete sig. 

Han gav de fyra kategorierna beteckningarna: Dominance, Influence, Steadiness och Compliance. Han fastslog även att alla människor har inslag av mer eller mindre alla de fyra grundbeteendena. 

Analysen beskriver en individs naturliga beteende (grundbeteende) och hur hen anpassar sig till en viss miljö eller omgivning (anpassat beteende). 

De olika grundbeteendena illustreras med hjälp av olika färger, vilket gör att många kallar DISC för färganalys.

Den beteendeanalys som vi använder är utvecklad av det svenska företaget Ensize. Läs mer på www.ensize.global.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt?

Vill du veta mer om våra tjänster och hur du kan använda en beteendeanalys som grund? Tveka inte att kontakta oss.

Affärscoaching med Beteendeanalys enligt DISC modellen

Hos oss på Solid Affärscoaching använder vi oss av exempelvis av framförallt DISC modellen i våra olika beteendeanalyser. Modellen bygger på DISC analysens fyra kategorier; Dominance, Influence, Steadiness och Compliance och alla människor har inslag av dessa fyra grundbeteenden inom DISC analysen. Beteendeanalysen som bygger på DISC modellen brukar även definieras av olika färger. Därför har DISC modellen/metoden oftast kallats för just en Färganalys. Beteendeanalysen här på Solid Coaching bygger på är utvecklad av det svenska företagets Ensize beteendeanalys.