Internationellt Certifierad AffärsCoach
Distansutbildning – E-learning

Kursen har samma innehåll som vår utbildning i Klassrum och leder fram till certifiering som Internationellt Certifierad AffärsCoach.

Kursen består av följande avsnitt.

  1. Det coachande arbetssättet
  2. Analysverktyg som är centrala för affärscoachen
  3. Vi applicerar det coachande samtalet i ett affärs-/verksamhetsperspektiv
  4. Hur arbetar vi med vår klient på distans – lösningar och hjälpmedel
  5. Mentorcoaching – en dag – valfritt i klassrum eller videokonferens.

En stor del av kursen ägnas åt praktiska övningar och deltagarna får regelbundet individuell återföring från kursledare på sin coaching. Utöver kursdagarna tillkommer litteraturstudier och praktiska övningar. Utbildningen bygger på metodiken i Solids Klientpärm. Deltagarna får arbeta med denna i elektronisk form. Du får som deltagare rutin att arbeta med framtida klienter via olika web-lösningar och/eller telefon – vilket är en snabbt växande marknad.

Studera hemifrån
– på tider som passar dig!

På kursportalen samlas allt det du behöver för kursen. Där finns kurslitteratur, studiematerial, videofilmer som beskriver viktiga avsnitt. Där finner du länken till den videokonferenslösning där vi träffas två timmar i veckan för att diskutera och gå igenom kursen. På portalen finns också de två praktikfall som är genomgående under kursen. Tillsammans med diskussionsfrågorna ligger de till grund för ditt arbete mellan videokonferenserna då du arbetar i par/triad.

Du har fortlöpande individuell kontakt med kursledaren under kursen via telefon/web – du ska vid minst fem tillfällen genomföra ett coachingsamtal och få feedback.

Både för konsulter, ledare och HR-folk

Utbildningen är utformad för dig som:
– Arbetar/önskar arbeta som konsult med coaching som en del av ditt erbjudande
– Finns inom HR-funktionen och upplever coaching som ett allt mer intressant verktyg
– Är chef/ledare och önskar utveckla dig i din roll
– Stödjer entreprenörer och egenföretagare och ser coaching som ett komplement till rådgivningen

 

Internationellt Certifierad AffärsCoach

Som Internationellt Certifierad AffärsCoach stödjer du en chef/nyckelpersons i dennes utveckling. Grunden för ditt arbete är att både se till klientens ambitioner och samtidigt sätta klienten och dennes utmaningar i ett organisatoriskt sammanhang. Vart är verksamheten på väg och vilka krav ställer det på mig som ledare och nyckelperson?

Utifrån organisationens utmaningar och individens personliga ambitioner identifierar sedan klienten – med coachens stöd – de viktigaste utvecklingsområdena. Vad kan och vill jag göra för att bidra till denna framtid? Utifrån denna analys formar klienten och coachen tillsammans en konkret utvecklingsplan – med tydliga, mätbara mål. Arbetet sker med ett coachande förhållningssätt . Klienten tar själv ansvaret för sin utveckling och coachen intar rollen som stöd och processledare. Som grund för arbetet får deltagarna lära sig att arbeta med en 360º-kartläggning samt en beteendeanalys.

Kurslitteratur är vår e-bok AffärsCoaching i privata och offentliga organisationer – en praktisk handledning (440 sidor)

Utbildningen ger dig

Du certifieras som Internationellt Certifierad AffärsCoach – godkänd av både ICF (International Coach Federation) och EMCC (European Mentoring and Coaching Council).
På svenska kallar vi utbildningen Diplomerad AffärsCoach.
Du kan använda de verktyg som är centrala för arbetet i din roll som professionell affärscoach.

Utöver kursmaterialet ingår:

  • Beteendeanalys- 360º-kartläggning
  • Solids Klientpärm
  • En mängd praktiska video-demonstrationer av olika moment i coachingen

Utbildningen uppfyller ICF:s utbildningskrav för en ACC-certifiering. Den är även godkänd av EMCC (European Mentoring and Coaching Council) och har tilldelats EQA – European Quality Award.

Video

Videon beskriver utbildningen till Internationellt Certifierad AffärsCoach E-lurs och dessutom berättar några tidigare deltagare om sina erfarenheter av utbildningen. I och med att ICF har ändrat sina regler har utbildningen delvis ändrats mot vad som sägs i filmen. De två uppstartsdagarna på en kursgård ersätts av utökade möten via Zoom.

Prova ett avsnitt i kursen!

Du kan via denna länk prova ett avsnitt i E-kursen för att få en uppfattning om hur kursen är upplagd.
Testavsnitt
Du loggar in på portalen med:
Användarnamn: test@solidekurs.se
Lösenord: testavsnitt
Du kommer då in på Avsnitt 4 och får tillgång till allt material där. Självklart helt utan förpliktelser!

Tider, praktisk info

Upplägg e-learning

Kursen löper över tre- fyra månader.
Vi träffas  varje vecka – cirka tolv träffar – genom videokonferens (Zoom) samt ytterligare en träff för ett avslutande prov – också via Zoom. 
Kursen omfattar 60 timmar.
Kursen avslutas med en dags Mentorcoaching.

Allt du behöver ingår!

Du får den utbildning du behöver för att ansöka om ICF-certifiering.

Kursavgift

Kursavgiften är 22 500 SEK. Allt studiematerial ingår.
Kursen kan delbetalas. Anmälningsavgiften är  5 000 SEK.
Moms tillkommer.

Kurs – 2021 -2

Zoom-möten
Torsdagar varje vecka under 13 veckor – kl 17.30-19.30
Första Zoom-mötet är dock en onsdag – den 26 maj 2021. Därefter på torsdagar – samma klockslag.

Mentorcoaching
Datum bokas på kursen

Kurs – 2021 – 3

Zoom-möten
Torsdagar varje vecka under 13 veckor – kl 17.30-19.30
Första Zoom-mötet är den 9 september 2021.

Mentorcoaching
Datum bokas på kursen