Internationellt Certifierad AffärsCoach - E-learning

Kursen har samma innehåll som vår utbildning i Klassrum och leder fram till certifiering som Internationellt Certifierad AffärsCoach.
Kursen består av följande avsnitt.
1. Det coachande arbetssättet
2. Analysverktyg som är centrala för affärscoachen
3. Vi applicerar det coachande samtalet i ett affärs-/verksamhetsperspektiv
4. Mentorcoaching - en dag - valfritt i klassrum eller videokonferens.

En stor del av kursen ägnas åt praktiska övningar och deltagarna får regelbundet individuell återföring från kursledare på sin coaching.
Utöver kursdagarna tillkommer litteraturstudier och praktiska övningar. Utbildningen bygger på metodiken i Solids Klientpärm.
Deltagarna får arbeta med denna i elektronisk form.
Du får som deltagare rutin att arbeta med framtida klienter via olika web-lösningar och/eller telefon – vilket är en snabbt växande marknad.

Kursinfo pdf »

Studera hemifrån - på tider som passar dig!

På kursportalen samlas allt det du behöver för kursen. Där finns kurslitteratur, studiematerial, videofilmer som beskriver viktiga avsnitt. Där finner du länken till den videokonferenslösning där vi träffas två timmar varje vecka för att diskutera och gå igenom kursen.
På portalen finns också de två praktikfall som är genomgående under kursen. Tillsammans med diskussionsfrågorna ligger de till grund för ditt arbete mellan videokonferenserna då du arbetar i par/triad.

Du har fortlöpande individuell kontakt med kursledaren under kursen via telefon/web - du ska vid minst fem tillfällen genomföra ett coachingsamtal och få feedback.
Kursen inleds med ett uppstartsmöte i två dagar på en kursgård - för att vi ska lära känna varandra.

Prova ett avsnitt i kursen!

Här får du möjlighet att prova på Avsnitt 4 (av totalt 12 Avsnitt).
Du loggar in på portalen och får tillgång till allt material för Avsnitt 4 i kursen. Du gör detta utan några som helst förpliktelser.

E-kursen - Avsnitt 4 »

Video
Beskriver e-kursen Internationellt Certifierad AffärsCoach och innehållet i de olika avsnitten.

Både för konsulter, ledare och HR

Utbildningen är utformad för dig som:
- Arbetar/önskar arbeta som konsult med coaching som en del av ditt erbjudande
- Finns inom HR-funktionen och upplever coaching som ett allt mer intressant verktyg
- Är chef/ledare och önskar utveckla dig i din roll
- Stödjer entreprenörer och egenföretagare och ser coaching som ett komplement till rådgivningen

Internationellt Certifierad AffärsCoach

Som Internationellt Certifierad AffärsCoach stödjer du en chef/nyckelpersons i dennes utveckling.
Grunden för ditt arbete är att både se till klientens ambitioner och samtidigt sätta klienten och dennes utmaningar i ett organisatoriskt sammanhang. Vart är verksamheten på väg och vilka krav ställer det på mig som ledare och nyckelperson?

Utifrån organisationens utmaningar och individens personliga ambitioner identifierar sedan klienten - med coachens stöd - de viktigaste utvecklingsområdena. Vad kan och vill jag göra för att bidra till denna framtid? Utifrån denna analys formar klienten och coachen tillsammans en konkret utvecklingsplan - med tydliga, mätbara mål.
Arbetet sker med ett coachande förhållningssätt . Klienten tar själv ansvaret för sin utveckling och coachen intar rollen som stöd och processledare.
Som gund för arbetet får deltagarna lära sig att arbeta med en 360º-kartläggning samt en beteendeanalys.

Kurslitteratur är vår bok AffärsCoaching i privata och offentliga organisationer - en praktisk handledning (440 sidor)

Utbildningen ger dig

Du certifieras som Internationellt Certifierad AffärsCoach - godkänd av både ICF (International Coach Federation) och EMCC (European Mentoring and Coaching Council).
På svenska kallar vi utbildningen Diplomerad AffärsCoach.
Du kan använda de verktyg som är centrala för arbetet som professionell i din roll affärscoach.
Utöver kursmaterialet ingår:
- Beteendeanalys
- 360º-kartläggning
- Solids Klientpärm
Allt material finns i elektronisk form för framtidens coaching!

Tider, praktisk info

Upplägg e-learning
Kursen löper över tre- fyra månader.
Vi startar genom att träffas två dagar på en kursgård (Nacka/Stockholm) och sedan varje vecka - tolv träffar - genom videokonferens (Zoom) samt ytterligare en träff för ett avslutande prov - också via Zoom.
Kursen avslutas med en dags mentorcoaching som du antingen följer i klassrum eller via videolänk.

Kursavgift
Kursavgiften är 22 000 SEK. Allt studiematerial ingår.
Moms tillkommer.
Kursen kan delbetalas.

Kurs - tisdagar
Uppstart kursgård
28-29 augusti 2018 - två heldagar

Zoom-möten

Tisdagar, varje vecka
kl 17.00-19.00
Första mötet: 4 september 2018
Sista mötet: 27 november 2018

Mentorcoaching - heldag
6 december 2018

Kurs - onsdagar
Uppstart kursgård
31 aug-1 sep 2018 - två heldagar

Zoom-möten
Onsdagar, varje vecka
kl 17.00-19.00
Första mötet: 19 september 2018
Sista mötet: 28 november 2018

Mentorcoaching - heldag
7 december 2018

Kurs - torsdagar
Uppstart kursgård
14-15 september 2018 - två heldagar

Zoom-möten
Torsdagar, varje vecka
kl 17.00-19.00
Första mötet: 20 september 2018
Sista mötet: 13 december 2018

Mentorcoaching - heldag
10 januari 2019

Kontakta oss för information om senare kursstarter.

Anmälan »

Kursledare

Gunnar Kihlblom - ICF Professional Certified Coach
Mer om Gunnar