Erbjudande Solid Bolagsrådgivning
Seminarier och workshops

Företagsanpassade seminarier om hur ditt företag kan nå ökad resultatförmåga genom en aktiv ägarroll, rätt sammansatt styrelse, resultatskapande styrelsearbete och en utvecklande, årlig strategiprocess.

Företagsanalys

Snabbt sätt att ta tempen på hur ditt företag lever upp till Best Practice för svenska aktiebolag och vilka knappar du bör trycka på för att åstadkomma en hävstång på resultatförmågan i bolaget.

Ägardirektiv

En effektiv och beprövad process för att ena ägarna om den resa bolaget ska göra och ge styrelsen tydliga riktlinjer i form av ett skrivet ägardirektiv.

Advisory Board

Är du inte mogen att tillsätta en professionell styrelse kan ett steg på vägen vara att skapa ett forum där de långsiktiga strategiska frågorna ändå får ta plats - med stöd av någon som gjort resan förr.

Styrelseutveckling

Vill du snabbt komma igång med ett professionellt styrelsearbete har vi en färdig struktur att implementera. Styrelseordförande att hyra eller professsionell styrelserekrytering - du väljer.

Strategi- och organisationsutveckling

Processledning, färdiga modeller för resultatskapande förberedelser, genomförande och utformning av bolagets strategiska plan inklusive en organisation och styrning anpassad till de strategiska och operativa målen.