Påbyggnad

För dig som redan har en grundläggande coachutbildning

Kursen Solid Påbyggnad vänder sig till dig som redan är utbildad coach och som vill lära dig att arbeta med affärscoaching. För att ha nytta av kursen behöver du tidigare ha gått en coach utbildning om minst 60 timmar i enlighet med ICF eller EMCC - alternativt en utbildning som motsvarar dessa.

Kursens innehåll

Påbyggnadsutbildningen innehåller de delar av kursen Diplomerad Affärs Coach som behandlar hur coaching används för att stödja ledares och andra yrkespersoners utveckling – i enlighet med verksamhetens framtida inriktning.

Upplägg

Utbildningen genomförs i form av sex kursdagar (42 timmar) – uppdelade i tre steg om två dagar vardera. Varje steg med ungefär en månads mellanrum. I kursen ingår dessutom en dags mentorcoaching. Ger 42 CCE-poäng - vid förnyelse av ICF-certifiering. Till kursdagarna kommer litteraturstudier och praktiska övningar mellan kurstillfällena.
Den finns även som internatkurs.

Diplomering / certifiering

Efter genomgången kurs får deltagarna ett diplom som visar att de uppfyller kraven att bli Diplomerad Affärs Coach. Detta förutsätter att deltagaren tidigare har genomfört en godkänd coach utbildning om minst 60 timmar.

Kursbeskrivning »

Praktik

Som tillval till Påbyggnadsutbildningen erbjuds deltagarna att praktiskt arbeta med affärscoaching med upp till fem externa klienter under en sexmånadersperiod. Coachen använder då metoder och verktyg enligt Solid-modellen®.
Coachen träffar sina "praktik-klienter" vid cirka sex tillfällen under ett halvår.
Inför och efter varje träff med klienterna träffas kursdeltagaren/coachen med sin handledare och övriga kursdeltagare för att diskutera, planera och följa upp respektive klientmöte.
Detta upplägg ger kursdeltagaren upp till 60 timmars coachingerfarenhet (räknas som betald) inför certifiering hos ICF.

Tider / Praktisk information »