AffärsCoach

Internationellt Certifierad AffärsCoach
– Klassrumsutbildning

 

4 dagar

 • Coachande förhållningssätt
 • Definition av coaching (ICF)
 • Kärnkompetenser
 • Etiska riktlinjer

1 dag

 • Underlag för framgångsrik coaching
 • 360°-kartläggning
 • Beteendeanalys
 • Användning med ett coachande förhållningssätt
 • Etiska riktlinjer

4 dagar

 • Coaching för att utveckla individ och verksamhet
 • Coaching med ett verksamhetsperspektiv
 • Ledarskapsfrågor
 • Processen för AffärsCoaching
 • Klientpärm – praktisk användning

1 dag

 • Hjälpa ett team/ledningsgrupp att effektivt arbeta mot verksamhetens mål
 • Skapa en gemensam målbild
 • Stordukar som arbetsmetod
 • Teamanalyser

1 dag

 • Integrerar och sammanfattar kunskaperna
 • Krav för ICF-certifiering
 • Totalt 10 timmar varav 7 timmar i grupp
 • Deltagarna diskuterar sina egna erfarenheter och frågeställningar

Utbildningen omfattar 11 dagar (75 timmar) – fördelat över cirka sex månader.
Den är  uppdelad i steg om två dagar.- med en månads mellanrum.
Kursen består av några olika avsnitt – se illustrationen ovan.

 1. Det coachande arbetssättet
 2. Analysverktyg som är centrala fär affärscoachen
 3. Vi applicerar det coachande samtalet i ett affärs-/verksamhetsperspektiv
 4. Teamcoaching
 5. Mentorcoaching – en dag – ingår i kursen

En stor del av kursen ägnas åt praktiska övningar och  deltagarna får regelbundet individuell återföring från kursledare på sin coaching.
Utöver kursdagarna tillkommer litteraturstudier och praktiska övningar.

Både för konsulter, ledare och HR-folk

Utbildningen är utformad för dig som:
– Arbetar/önskar arbeta som konsult med coaching som en del av ditt erbjudande
– Finns inom HR-funktionen och upplever coaching som ett allt mer intressant verktyg
– Är chef/ledare och önskar utveckla dig i din roll
– Stödjer entreprenörer och egenföretagare och ser coaching som ett komplement till rådgivningen

Internationellt Certifierad AffärsCoach

Som Internationellt Certifierad AffärsCoach stödjer du en chef/nyckelpersons i dennes utveckling. Grunden för ditt arbete är att både se till klientens ambitioner och samtidigt sätta klienten och dennes utmaningar i ett organisatoriskt sammanhang. Vart är verksamheten på väg och vilka krav ställer det på mig som ledare och nyckelperson?

Utifrån organisationens utmaningar och individens personliga ambitioner identifierar sedan klienten – med coachens stöd – de viktigaste utvecklingsområdena. Vad kan och vill jag göra för att bidra till denna framtid? Utifrån denna analys formar klienten och coachen tillsammans en konkret utvecklingsplan – med tydliga, mätbara mål. Arbetet sker med ett coachande förhållningssätt . Klienten tar själv ansvaret för sin utveckling och coachen intar rollen som stöd och processledare. Som gund för arbetet får deltagarna lära sig att arbeta med en 360º-kartläggning samt en beteendeanalys.

Kurslitteratur är vår bok AffärsCoaching i privata och offentliga organisationer – en praktisk handledning (440 sidor)

Utbildningen ger dig

Du certifieras som Internationellt Certifierad AffärsCoach – godkänd av både ICF (International Coach Federation) och EMCC (European Mentoring and Coaching Council).
På svenska kallar vi utbildningen Diplomerad AffärsCoach.
Du kan använda de verktyg som är centrala för arbetet i din roll som professionell affärscoach.

Utöver kursmaterialet ingår:

 • Beteendeanalys- 360º-kartläggning
 • Solids Klientpärm
 • Material för teamcoaching

Utbildningen uppfyller ICF:s utbildningskrav för en ACC-certifiering. Den är även godkänd av EMCC (European Mentoring and Coaching Council) och har tilldelats EQA – European Quality Award.

Video

Videon beskriver utbildningen till Internationellt Certifierad AffärsCoach och dessutom berättar några tidigare deltagare om sina erfarenheter av utbildningen

Tider, praktisk info

Upplägg

Totalt 11 dagar (5 x 2 dagar + 1 dag mentorcoaching)
Normalt arbetar vi 09.30/09.00 -17.00 under kursdagarna

Kursavgift

Kursavgiften är 35 000 SEK. Allt studiematerial ingår.
Moms tillkommer.
Kursen kan delbetalas.

Kurs Stockholm/Nacka 2020-2021
P g a pandemin är inga kurser inplanerade under 2020/21.

Vår distansutbildning har samma innehåll och ger samma diplomering/certifiering.