Diplomerad AffärsCoach

Under kursen får deltagarna lära sig olika metoder för att stödja en chef/nyckelpersons utveckling.
Det innebär att den första grundstenen i kursen är att deltagaren behärskar de coaching tekniker som stödjer klienten i att bli medveten om sina värderingar och mål samt att finna vägar att utvecklas i enlighet med dessa och därmed förverkliga sin potential. Detta sker utifrån ett coachande perspektiv – det vill säga klienten tar själv ansvaret för sin utveckling och coachen intar rollen som stöd och processledare.
Den andra grundstenen i utbildningen är att sätta detta i ett organisatoriskt sammanhang. Vart är verksamheten på väg och vilka krav ställer det på mig som ledare och nyckelperson? Vilka är mina styrkor och svagheter samt vad kan och vill jag göra för att bidra till denna framtid?

Kursdeltagaren får öva sig i att stödja klienten i att forma ett utvecklingsprogram som bygger på klientens styrkor/svagheter (till exempel en 360-kartläggning). Deltagarna genomför en egen 360-kartläggning samt en beteendeanalys (SLG Thomas). Utifrån organisationens utmaningar och individens personliga ambitioner identifierar sedan klienten - med coachens stöd - de viktigaste utvecklingsområdena. Därefter formar klienten och coachen tillsammans en konkret utvecklingsplan - med tydliga, mätbara mål.
Kurslitteratur är vår bok AffärsCoaching i privata och offentliga organisationer - en praktisk handledning (440 sidor).

En stor del av kursen ägnas åt praktiska övningar. Deltagaren får regelbunden individuell återföring från kursledare och övriga deltagare. Deltagaren får även praktisk övning i att coacha ett team.

Upplägg av coachutbildningen

Utbildningen genomförs i form av elva kursdagar (75 timmar) uppdelade i fem steg om två dagar.
Varje steg med ungefär en månads mellanrum. Vi arbetar från 09:00 till 17:00 varje dag.
Utöver kursdagarna tillkommer litteraturstudier och praktiska övningar.

Utbildningen uppfyller ICFs utbildningskrav för en ACC-certifiering.

Nöjda kursdeltagare

Vi följer upp kvaliteten i våra kurser för att kunna arbeta med ständiga förbättringar.
En del av detta är att vi genomför mätningar av NPS (Net Promoter Score). Vid den senaste mätningen fick vi av kursdeltagarna resultatet NPS 83!
Detta är vi mycket glada och stolta över - samtidigt som vi tar till oss vad vi kan göra ännu bättre.
Läs mer om vad Net Promoter Score innebär.

Kursinformation Pdf »

 
Video

Videon beskriver utbildningen till Internationellt Certifierad AffärsCoach och några tidigare kursdeltagare berättar.

Tider, praktisk information »