Diplomerad Affärs Coach

Upplägg
5 x 2 dagar + 1 dag mentorcoaching

Kurs Stockholm 2017-2018
16-17 oktober, 2017
13-14 november, 2017
4-5 december, 2017
22-23 januari, 2018
19-20 februari, 2018

Plats
Stockholm/Nacka

Pris
Kursen - inklusive kursmaterial - kostar 48 000 SEK (+moms).

Intresseanmälan »

Påbyggnadsutbildning

Upplägg
2 + 2 + 1 dagar

Praktik - valfritt tillägg
Som tillval erbjuds deltagarna att praktiskt arbeta med affärscoaching med upp till fem externa klienter under en sexmånadersperiod. Coachen använder då metoder och verktyg enligt Solid-modellen® och får kontinuerligt stöd och handledning.
Detta upplägg ger också en stor del av den praktiska erfarenhet som krävs för ICF-certifiering (räknas som betalda timmar).

Påbyggnadskurs 2017-2018
4-5 december, 2017
22-23 januari, 2018
Ytterligare två dagar tillkommer för vidare övningar samt mentorcoaching. Datum för dessa dagar bokas vid kursens start

Plats
Stockholm

Pris
Kursen - inklusive kursmaterial - kostar 16 000 SEK (+moms).

Intresseanmälan »

Allmänt

Avbokning
Vi följer de rekommendationer för avbokning som formulerats av Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag (SAUF). Det innebär:
* Anmälan är bindande för deltagare så snart Solid AffärsCoaching accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
* Avbokning ska alltid ske skriftligt till Solid AffärsCoaching.
* Vid avbokning 4 – 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Solid AffärsCoaching med 50% av kursavgiften.
* Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Solid AffärsCoaching med 100% av kursavgiften.
* Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person efter samråd med Solid AffärsCoaching.
* I de fall datum för en kurs ändras/skjuts upp erbjuds kursdeltagaren en plats i den nya kursen.
* I de fall Solid AffärsCoaching helt ställer in en kurs - och nya datum inte finns - ska inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
* Solid AffärsCoaching fakturerar kursavgiften före kursstart.

Betalningsvillkor (samtliga kurser)
Anmälningsavgiften är SEK 5 000 (ex moms).

Resterande del av kursavgiften faktureras före kursstart.

Vid sjukdom eller annat giltigt förhinder kommer den anmälde att beredas plats på en kommande kurs. Alternativt kan platsen överlåtas på annan person - efter samråd med Solid AffärsCoaching.