Nyheter

 • 2017-04-29
  En grupp nya Internationellt Certifierade AffärsCoacher

  I april certifierades 14 nya Internationellt Certifierade Affärs Coacher - enligt ICF´s standard. Några av dem syns på bilden.

 • 2017-02-25
  Läs vårt senaste Nyhetsbrev

  I vårt senaste Nyhetsbrev berättar vi om kommande kurser och satsningen på att skapa web-baserade möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen till Diplomerad AffärsCoach.

 • 2017-02-17
  Stockholms mest inspirerande kurslokal!

  På bilden syns knappt hälften av de 14 kursdeltagarna på väg in för en dag i utbildningen till Diplomerad AffärsCoach. Lokalen är hos vår samarbetspartner Thomas International.

 • 2016-12-07
  Kvalitetsuppföljning - Net Promoter Score = 83

  Vår ambition är att utbildningen Diplomerad AffärsCoach ska vara av absolut högsta klass och därmed vara den främsta affärscoachutbildningen i Sverige.

 • 2016-11-30
  Bred bakgrund hos nya kursdeltagare

  Den nya kursen till Diplomerad AffärsCoach startade 28 november. Som vanligt en spännande mix av medarbetare inom HR, linjechefer och konsulter.

 • 2016-10-19
  Nya AffärsCoacher

  Denna grupp av mycket spännande och kompetenta individer kommer att bli certifierade den 5 december som Internationellt Certifierade AffärsCoacher.

 • 2016-10-03
  Varumärkesregler för ICF

  ICF har fastställt regler för hur vi ska kommunicera dels vårt medlemskap i ICF och dels vår certifiering.

 • 2016-09-22
  Redan utbildad coach?

  Solids Påbyggnadsutbildning är för dig som redan har en grundläggande coachutbildning och som nu vill ta nästa steg och lära dig att stödja ledare och specialister i deras arbete.

 • 2016-09-09
  Nästa kurs startar i november

  Den 28-29 november 2016 startar nästa kurs till Diplomerad AffärsCoach

 • 2016-05-26
  Neuroledarskap som bas för coaching

  Jag var idag på ett seminarie anordnat av Thord Nossborn på Affärskraft med rubriken Neuroledarskap. Mycket inspirerande och lärorikt. Vi som coacher kan dra många slutsatser av detta!