En grupp nya Internationellt Certifierade AffärsCoacher

2017-04-25 15.51.54

2017-04-29

I april certifierades 14 nya Internationellt Certifierade Affärs Coacher - enligt ICF´s standard.
Några av dem syns på bilden.

Det har varit ett nöje att få arbeta med dessa högt motiverade och kvalificerade kursdeltagare under 10 dagar sedan november 2016. De har nu klarat de tester som är fastställda för att titulera sig Internationellt Certifierade Affärs Coacher.
Utbildningen är godkänd av ICF och EMCC.
Nu återstår två mentordagar så är de sedan klara för att ansöka om ICF-certifiering.

Nästa kurs startar i oktober.