Certifiering av Internationella AffärsCoacher

2018-02-20 15.34.56

2018-02-22

Det är alltid en stor glädje och stolthet att få certifiera nyexamninerade Solid AffärsCoacher.
Ett stort Grattis!

Efter sex månaders utbildning och praktiska tillämpningar certifierades i månaden dessa Internatonellt Certifierade AffärsCoacher.
Nästa kurs startar 24-25 september.