ICF (International Coach Federation) har beslutat om ett antal förändringar i certifieringsprocessen och som träder i kraft under 2018 respektive 2019.

Några av förändringar innebär:
1/ Den sökande ska själv intyga att hon/han har de timmar coachingerfarenhet som krävs för respektive nivå och behöver således inte skicka in en logg. Däremot behöver den sökande föra en logg för att vid anmodan kunna visa upp för ICF.
2/ Den som söker certifiering på ACC-nivå ska skicka in ett inspelat samtal.
3/ Vid omcertifiering får mentorcoaching räknas in i det antal timmar vidareutbildning som krävs.

För ytterligare information se ICF´s hemsida

www.coachfederation.org