Om Solid

Gunnar Kihlblom

Solid AffärsCoaching startades 2003 av Gunnar Kihlblom tillsammans med Ulla Kihlblom.
Bakgrunden till Solid är Gunnars erfarenheter som ledare i över 25 år - inom olika branscher och organisationer - kompletterad med Ullas insikter från forskning inom områdena pedagogik och ledarskap. Det genomgående temat var  ledarskapets betydelse för verksamhetens framgångar.
Hörnstenarna för Solid är en förståelse av olika affärsmässiga samband kombinerat med en respekt för utmaningen av att vara ledare och i praktiken ansvara för genomförandet av den beslutade strategin och inriktningen.

Sedan starten har Solid AffärsCoaching erbjudit tjänster inom Ledarskapskartläggningar (Assessments) och Ledarskapsstöd (Executive Coaching).
År 2008 startades utbildningarna till Internationellt Certifierad AffärsCoach.

 

Fredrik Hoël

Fredrik drivs av övertygelsen att ett starkt och tydligt ledarskap ger medarbetare och individer möjlighet att maximera sin egen och därmed deras företags potential. Det lägger grunden för högt medarbetarengagemang och starka företagskulturer, vilket forskning visat leder till hög och kontinuerlig tillväxt och lönsamhet.
Vägen till framgång ligger i en kombination av förmågan att formulera och kommunicera tydliga strukturer och strategier, och att samtidigt ge medarbetarna stort utrymme att få utlopp för sin egen kunskap och kreativitet inom de givna ramarna och att involvera dem i sitt arbete.
Detta ställer höga krav på ledarskapet. Förutom en gedigen affärsförståelse, krävs att ledarna har stor självkännedom och empati, med en väl utvecklad förmåga att anpassa sitt ledarskap efter sina medarbetares behov och krav.
Fredrik en lång erfarenhet av att utbilda och coacha ledare och medarbetare, och att hjälpa organisationer med framgångsrik utveckling med fokus på ledarskap och försäljning. Fredrik är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, reservofficer i Flottan och certifierad coach.”