Gunnar Kihlblom

Solid AffärsCoaching startades 2003 av Gunnar Kihlblom tillsammans med Ulla Kihlblom.
Bakgrunden till Solid är Gunnars erfarenheter som ledare i över 25 år - inom olika branscher och organisationer - kompletterad med Ullas insikter från forskning inom områdena pedagogik och ledarskap. Det genomgående temat var  ledarskapets betydelse för verksamhetens framgångar.
Hörnstenarna för Solid är en förståelse av olika affärsmässiga samband kombinerat med en respekt för utmaningen av att vara ledare och i praktiken ansvara för genomförandet av den beslutade strategin och inriktningen.

Sedan starten har Solid AffärsCoaching erbjudit tjänster inom Ledarskapskartläggningar (Assessments) och Ledarskapsstöd (Executive Coaching).
År 2008 startades utbildningarna till Internationellt Certifierad AffärsCoach.

 

Ulla Kihlblom

Ulla Kihlblom är utbildad psykolog och filosofie doktor i pedagogik.
Ulla är tillsammans med Gunnar initiativtagare och grundare av Solid AffärsCoaching AB.
Under flertalet år har Ulla varit verksam inom forskningsområdet arbetsliv och
individens utveckling.
Hon har undervisat och forskat vid Lärarhögskolan i Stockholm.
ICF-certifierad coach - International Coach Federation.