Coachingen har gett mig nya verktyg som ledare. Till exempel att genomföra ett utvecklingssamtal med verklig substans. Kursen har också betytt mycket för min personliga utveckling. Tänk att få en kick i sitt arbete när man är 50.

Lars Lindberg

Enhetschef, FOI (Totalförsvarets Forskningsanstalt)

Utbildningen har gett mig nya verktyg, idéer och tillvägagångssätt på hur jag kan hantera samtal och situationer i min yrkesroll som HR konsult. Den har gett mig nya infallsvinklar på min personliga utveckling och framtid samt även på vad jag kan rekommendera och förslå till andra i deras utveckling – vare sig den ska vara av personlig eller av organisatorisk karaktär. Utöver vad utbildningen gav rent direkt så har gruppen och deltagarna varit fantastiska.

Kristin Printz

Personalkonsult, HSB Stockholm

För mig är kursens styrka de många praktiska momenten – verkligen ” hands-on” – samt att få tillfälle att reflektera över mig själv och min vision som individ och ledare. Detta har tillsammans gett mitt eget ledarskap ytterligare en dimension.

Ulrika Karlsson

VD, Falkenbergs Företagshälsovård AB

En utbildning med mycket praktisk träning där jag mognat i min roll som coach under utbildningens gång. Jag har fått med mig verktyg och metoder för att kunna hjälpa andra på ett professionellt sätt.

Gabriella Herner

Universitetsstuderande, Linköping (PA)

Som coach och utbildare sökte jag en ackrediterad coachutbildning och valde Solid AffärsCoach, eftersom den är unik med sin dubbla ackrediteringen av såväl ICF som EMCC. Kursen har en tydlig struktur och innehåller praktisk träning. Detta upplägg tillsammans med de entusiasmerande kursledarna Gunnar och Ulla som generöst delar med sig av sina erfarenheter, gör att jag ger kursen högsta betyg.

Liselotte Görwik

Coach och utbildare, Görwik Management

Jag har fått möjlighet att reflektera över de styrkor och svagheter som jag har i mitt jobb. Dessutom har jag fått den tid som behövs för att få litet distans till min vardag och verkligen diskutera och skapa en plan för min framtida utveckling.

Magnus Andersson

Vice VD, Skanska AB

Diplomerad Affärs Coach har gett mig nya verktyg, kunskaper och möjligheter i mitt arbete som konsult. Metodiken kommer att utveckla mitt sätt att arbete med förändringar i olika organisationer. Kursledningens entusiasm och kursens upplägg gör att vi deltagare blir engagerade och motiverade.

Michael Holmberg

Konsult, Aspektum Utveckling AB

Jag har stor användning för de metoder och arbetssätt jag lärde mig – när jag arbetar som coach och mentor. Har definitivt utvecklat min förmåga att arbeta professionellt för att stötta individer i deras professionella utveckling.

Claes-Göran Fant

pensionerad General och st.f. ÖB

Insatsen med coaching blev ett starkt stöd i den förändringsprocess som verksamheten var inne i.
Jag tror mycket på att ge medarbetare denna möjlighet till egen utveckling och reflektion.

Lennart Atternäs

General Manager, Vattenfall IT

Nöjda kursdeltagare

Vi följer upp kvaliteten i våra kurser för att kunna arbeta med ständiga förbättringar.
En del av detta är att vi genomför mätningar av NPS (Net Promoter Score). Vid den senaste mätningen fick vi av kursdeltagarna resultatet NPS 83!

Detta är vi mycket glada och stolta över – samtidigt som vi tar till oss vad vi kan göra ännu bättre.