Om Solid Affärscoaching

Solid Affärscoaching, verksamt sedan 2003, utvecklar organisationer och dess medarbetare och ledare genom att hålla ICF-ackrediterade utbildningar inom Affärscoaching och erbjuda tjänster inom Executive Coaching och ledarskapskartläggningar.

I företaget är Gunnar Kihlblom och Fredrik Hoël verksamma. Dessutom är Anna Ferneman, Claes Tapper och Mårten Eklund partners inom Executive Coaching och ledarskapsutveckling.  

Gunnar Kihlblom

Gunnar grundade Solid Affärscoaching 2003 och har sedan dess coachat ledare och nyckelpersoner, och utbildat ett stort antal personer till affärscoacher. Redan tidigt i karriären upptäckte Gunnar ledarskapets betydelse för en verksamhets framgångar.

Gunnar har en gedigen erfarenhet av affärs- och marknadsutveckling från ledande positioner, bland annat som marknadsdirektör och VP inom stora svenska och internationella företag och där initierat och drivit stora förändringsprojekt.

Gunnar har även skrivit böcker om affärscoaching och förändringsledning.

Hörnstenarna för Solid är en förståelse av olika affärsmässiga samband kombinerat med en respekt för utmaningen av att vara ledare och i praktiken ansvara för genomförandet av den beslutade strategin och inriktningen.

Fredrik Hoël

Fredrik har arbetat i nära anslutning till Solid Affärscoaching och Gunnar i olika roller – både som ledare och affärscoach. 2020 gick Fredrik över till Solid på heltid och är sedan 2021 delägare. 

Fredrik har en lång erfarenhet av att utbilda och coacha ledare och medarbetare, och att hjälpa organisationer med framgångsrik utveckling med fokus på ledarskap och försäljning. 

Fredrik drivs av övertygelsen att ett starkt och tydligt ledarskap ger medarbetare och individer möjlighet att maximera sin egen och därmed deras företags potential. 

Vad andra säger

”Coachingen har gett mig nya verktyg som ledare. Till exempel att genomföra ett utvecklingssamtal med verklig substans. Kursen har också betytt mycket för min personliga utveckling. Tänk att få en kick i sitt arbete när man är 50.”

Lars Lindberg, Enhetschef, FOI (Totalförsvarets Forskningsanstalt)

”Jag har fått möjlighet att reflektera över de styrkor och svagheter som jag har i mitt jobb. Dessutom har jag fått den tid som behövs för att få litet distans till min vardag och verkligen diskutera och skapa en plan för min framtida utveckling.”

Magnus Andersson, Vice VD, Skanska AB

”Utbildningen har gett mig nya verktyg, idéer och tillvägagångssätt på hur jag kan hantera samtal och situationer i min yrkesroll som HR konsult. Den har gett mig nya infallsvinklar på min personliga utveckling och framtid samt även på vad jag kan rekommendera och förslå till andra i deras utveckling – vare sig den ska vara av personlig eller av organisatorisk karaktär. Utöver vad utbildningen gav rent direkt så har gruppen och deltagarna varit fantastiska.”

Kristin Printz, Personalkonsult, HSB Stockholm

”Diplomerad Affärs Coach har gett mig nya verktyg, kunskaper och möjligheter i mitt arbete som konsult. Metodiken kommer att utveckla mitt sätt att arbete med förändringar i olika organisationer. Kursledningens entusiasm och kursens upplägg gör att vi deltagare blir engagerade och motiverade.”

Michael Holmberg, Konsult, Aspektum Utveckling AB

”För mig är kursens styrka de många praktiska momenten – verkligen ” hands-on” – samt att få tillfälle att reflektera över mig själv och min vision som individ och ledare. Detta har tillsammans gett mitt eget ledarskap ytterligare en dimension.”

Ulrika Karlsson, VD, Falkenbergs Företagshälsovård AB

”Jag har stor användning för de metoder och arbetssätt jag lärde mig – när jag arbetar som coach och mentor. Har definitivt utvecklat min förmåga att arbeta professionellt för att stötta individer i deras professionella utveckling.”

Claes-Göran Fant, pensionerad General och st.f. ÖB

”En utbildning med mycket praktisk träning där jag mognat i min roll som coach under utbildningens gång. Jag har fått med mig verktyg och metoder för att kunna hjälpa andra på ett professionellt sätt.”

Gabriella Herner, Universitetsstuderande, Linköping (PA)

”Insatsen med coaching blev ett starkt stöd i den förändringsprocess som verksamheten var inne i.
Jag tror mycket på att ge medarbetare denna möjlighet till egen utveckling och reflektion.”

Lennart Atternäs, General Manager, Vattenfall IT

”Som coach och utbildare sökte jag en ackrediterad coachutbildning och valde Solid AffärsCoach, eftersom den är unik med sin dubbla ackrediteringen av såväl ICF som EMCC. Kursen har en tydlig struktur och innehåller praktisk träning. Detta upplägg tillsammans med de entusiasmerande kursledarna Gunnar och Ulla som generöst delar med sig av sina erfarenheter, gör att jag ger kursen högsta betyg.”

Liselotte Görwik, Coach och utbildare, Görwik Management

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt?

Vill du veta mer om våra tjänster och vad vi kan göra för ditt företag? Tveka inte att kontakta oss.

Här hittar du mer Om Oss på Solid Affärscoaching

Här hittar du mer om Solid Affärscoachings och på Solid Coaching. Solid erbjuder dig omfattande kunskap inom alla våra huvudområden. Vi på Solid Affärscoaching utbildar exempelvis inom affärscoaching, exceutivecoaching, teamcoaching och företagscoaching. Med Beteendeanalys från Solid Coaching – Solids 360° kartläggning och beteendeanalys får du en djupare kunskap, då det även ingår personlig feedback på rapporten.