Policy

Läs mer om vår policy.

Policy

CSR policy

Solid Affärscoaching har samlat sina styrande dokument avseende nedanstående områden i en CSR policy som du kan ladda ned här.

Policyn reviderades i 2016 och den täcker följande områden.

  • Etiska riktlinjer
  • Miljö
  • Jämställdhet och mångfald

Integritetspolicy

Solid Affärscoaching har samlat sin syn integritets- och datasäkerhetsfrågor i denna policy – Solids Integritetspolicy. Bakgrunden är den nya regleringen GDPR som trädde i kraft 2018.

Policyn skrevs i maj 2018.