AffärsCoaching – i privata och offentliga organisationer

AffärsCoaching – i privata och offentliga organisationer. En praktisk handledning.
Författare: Gunnar Kihlblom, Solid Affärs Coaching AB. 2012.
Boken är på 437 sidor och beskriver på ett överskådligt och illustrativt sätt hur en affärscoach genomför sitt arbete.

Författaren täcker in hela kedjan av arbetet – från planeringen till det enskilda samtalet. Den är skriven för alla som vill utveckla sina färdigheter och kunskaper inom coaching – också för de chefer som vill tillägna sig ett coachande arbetssätt. Boken innehåller över 50 konkreta verktyg – färdiga att användas.

Används som kurslitteratur i utbildningen till Diplomerad AffärsCoach.

Läsaren får följa affärscoachen Eva Lindberg i många intressanta situationer och “i verkligheten” se hur bokens innehåll omsätts i praktisk handling. Den här boken fungerar utmärkt både som en inspirationskälla och som ett uppslagsverk. Bygger på coachingens kärnkompetenser enligt ICF och EMCC – kompletterat med affärscoachingens struktur och krav.

Sexton kapitel samt bilagor

1. Coachingens grundtankar
2. Affärscoaching
3. Utvecklingsplan
4. Coachingsamtalet
5. Etik och professionalism
6. Kärnvärden
7. Agendan
8. Vision och långsiktiga mål
9. Stöd och hinder
10. Alternativ
11. Handlingsplaner
12. Teamcoaching
13. Coachingprogram
14. Coachinguppdraget – en översikt
15. Beställa affärscoaching
16. Coachande ledarskap
Bilagor

Ladda ned Kapitel 8 som prov (PDF)

Tidigare utgivning

Släpp medarbetarna loss – att utveckla verksamheten genom delaktighet.

Uppsala Publishing House/Liber Förlag. 112 sidor. Författare: Gunnar Kihlblom, Solid Affärs Coaching AB. 2005. Denna bok gavs ut 2005 och diskuterar hur ett förändringsarbete kan bedrivas för att få maximal delaktighet hos medarbetarna. Exemplen kommer från författarens egna praktiska erfarenheter. Boken bör läsas av alla som blir involverade i förändringen av en verksamhet, både inom offentlig sektor, organisationer och företag.
Pris
140 SEK
Ink moms. Frakt tillkommer.