Skräddarsydda utbildningar

Tillsammans med våra kunder skräddarsyr vi utbildningar efter deras behov. Det kan vara vår affärscoachutbildning som vi anpassar, men även utbildningar inom ledarskap, förhandling, försäljning och affärsmannaskap.

Skräddarsydda utbildningar

Vår målsättning är att genom utbildningar hjälpa våra kunder att nå uppsatta och överträffa sina mål.

Coaching som område har kopplingar till en rad olika discipliner. Med affärscoaching som grund erbjuder vi skräddarsydda program inom bland annat ledarskap, förhandling, försäljning och affärsmannaskap. 

Vi utgår från och anpassar upplägget efter dina och din organisations behov och utmaningar.

Boka utbildning

Kontakt och anmälan

Vill du veta mer om våra tjänster. Tveka inte att kontakta oss.

Skräddarsydda Affärscoachutbildningar från Solid Affärscoaching

Med Solid Affärscoachingsutbildningar kan du utbilda dig ytterligare med olika påbyggnadsutbildningar inom Affärscoaching som exempelvis Executive coaching. När du utbildar dig till Affärscoach med ICF certifikat lär du dig även mer inom vikten av att kunna analysera olika beteenden. Med Solid Affärscoach utbildningar får du rätt förutsättningar för att leda din verksamhet framåt. Vi på Solid Affärscoach har olika påbyggnadsutbildningar som exempelvis Solid Coaching, Solids 360° kartläggning och beteendeanalys. Med en 360° kartläggning och beteendeanalys påbyggnad till din Affärscoachutbildning kommer du vara bättre rustad. Genom att du innehar rätt verktyg för dina framtida företagscoachings och teamcoachings uppdrag.