Solids 360°-kartläggning

Vi använder vår 360°-kartläggning för att hjälpa ledare att utvecklas och få en större förståelse för sitt beteende, sina styrkor och utvecklingsområden.  

Vad är en 360°-kartläggning?

En 360°-kartläggning ger möjlighet att få feedback av andra personer i sin närhet; medarbetare, kollegor och chefer.

Kartläggningen ger ett stöd till ledare att utveckla sitt ledarskap och på så sätt bidra till organisationens måluppfyllelse. Det handlar om utveckling  – inte om en bedömning och utvärdering av prestationer. 

Solids 360°-kartläggning utgår från forskning om vilka roller och förmågor en ledare behöver besitta. 

Resultaten sammanställs i en rapport som återkopplas i ett personligt möte. Det är dock alltid klienten som validerar resultaten. En undersökning ska inte ses som en allenarådande beskrivning av en person, utan som underlag för diskussion om personens möjliga styrkor och utvecklingsområden.

 

När är det bra att använda en 360°-kartläggning?

I våra affärscoachningsuppdrag ingår en 360°-kartläggning och vanligtvis gör vi den tidigt i processen. Syftet är då att ringa in utvecklingsområden och att ge klienten ett bra underlag att skapa sin utvecklingsplan.

Det är också vanligt att våra kunder låter samtliga sina chefer göra en 360°-kartläggning som ett komplement till sina medarbetarundersökningar.   

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt?

Vill du veta mer om våra tjänster och vad vi kan göra för ditt företag? Tveka inte att kontakta oss.

Affärscoaching med Solids 360° kartläggning

Solids 360° kartläggning från Solid Affärscoaching ger dig nu möjlighet att få feedback av andra personer i sin närhet på ditt företag. Med Solids Cochings 360° kartläggning får du och dina medarbetare, kollegor och chefer en tydlig feedback på era aktuella roller. Solid Coachings 360° kartläggning, utgår från forskning inom olika ledarroller samt vad som krävs för att bli en bra och kommunikativ ledare. Solids 360° kartläggning ger dig en tydlig rapport och en personlig återkoppling ingår.