Referenser

I boken "Ägarstyrning och Ägardirektiv - hur du som företagare når dina mål" av Rune Brandinger, finns intervjuer med tidigare uppdragsgivare. Ytterligare referenser lämnas gärna på begäran - anpassade till uppdragsgivares speciella intresseområden.