Villkor

Vi följer de rekommendationer för avbokning som formulerats av Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag (SAUF). Det innebär:

  • Anmälan är bindande för deltagare så snart Solid AffärsCoaching accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
  • Avbokning ska alltid ske skriftligt till Solid AffärsCoaching.
  • Vid avbokning 4 – 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Solid AffärsCoaching med 50% av kursavgiften.
  • Vid avbokning 2 – 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Solid AffärsCoaching med 100% av kursavgiften.
  • Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person efter samråd med Solid AffärsCoaching.
  • I de fall datum för en kurs ändras/skjuts upp erbjuds kursdeltagaren en plats i den nya kursen.
  • I de fall Solid AffärsCoaching helt ställer in en kurs – och nya datum inte finns – ska inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
  • Kursavgiften i sin helhet ska betalas före kursstart. Hela kursavgiften ska vara betald innan certifiering.